HOŞGELDİNİZ

Uzman kadrosu, bilgi birikimi ve deneyimiyle Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ şirket yönetimlerine, şirket hissedarlarına, kredi verenlere, yatırımcılara ve kamu kurumlarına kaliteli bilgi sunar ve güvenilir sonuçlar üretir.

HABERLER

2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Devamı
KGK Duyurusu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Devamı
Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişliyor

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun her yıl bağımsız denetime tabi olacak şirketleri

Devamı

HAKKIMIZDA

Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kasım 2015’te Ankara’da yeminli mali müşavirler ve mali müşavirlerin ortaklığıyla kurulmuş bir bağımsız denetim ve danışmanlık şirketidir.

DEVAMI

HİZMETLERİMİZ

Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Denetim, Danışmanlık, Hukuk ve Eğitim alanlarında hizmet vermektedir.

DEVAMI

MEVZUAT

Bağımsız Denetim Mevzuatına ulaşın.

DEVAMI

İLETİŞİM

Adres : Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok. No: 81/26 Çankaya/ANKARA Tel : 419 69 26 Fax : 419 69 57

DEVAMI
BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI

Bağımsız denetim; Finansal tablo ve finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlamak, yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarını elde etmek, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanması şeklinde ifade edilebilir.

Devamı
YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ

26/08/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kararı’nda, genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS) uygulanması zorunlu kılınmış, diğer işletmelerin TMS’yi uygulayıp uygulamayacakları konusu ise işletmelerin isteklerine bırakılmıştır.

Devamı
#mevzuat

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tüm sorular için tıklayınız
 • Bağımsız Denetim nedir?
 • Bağımsız Denetim yaptırmak zorunlu mu ?
 • Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Sonuçları Nelerdir ?
 • Yasal zorunluluk dışında neden bağımsız denetim yaptırılır?
 • Bağımsız denetim; finansal tablo ve finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlamak, yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarını elde etmek, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanması şeklinde ifade edilebilir.

 • Türkiye’de, tek tek ya da grup firmaları toplamı olarak, belirlenen Aktif Toplamı, Net Satış Hasılatı ve Çalışan Sayısı kriterlerinden en az ikisini sağlayan işletmeler bağımsız denetime tabidir. 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu kriterler şöyle belirlenmiştir.

  Aktif Toplamı : 50 milyon TL ve üstü
  Yıllık Net Satış Hasılatı : 100 milyon TL ve üstü
  Çalışan Sayısı : 200 ve üstü

  Bağımsız denetime tabi olma şartı belirlenirken, bağımsız denetimi yapılacak yıldan önceki iki yılın mali tabloları esas alınmaktadır. 2015 yılında bağımsız denetime tabi olacak firmalar belirlenirken 2013 ve 2014 yılları mali tabloları esas alınmaktadır. 2013 ve 2014 yıllarında üst üste iki yıl yukarıdaki 3 kriterden en az herhangi ikisini sağlayan şirketler 2015 yılında bağımsız denetime tabi olmaktadır.

 • 6102 Sayılı TTK’nın denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları şunlardır;

  - Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında belirtilmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanmaktadır.
  - Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.
  - Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, mali tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası yapılamamasına neden olur.

  Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılmasının sonucunda bağımsız denetim yaptırmayan şirket;

  - Kar dağıtamaz,
  - Sermaye artıramaz,
  - Sermaye azaltamaz,
  - Firmanın bağımsız denetime tabi olmasına karşın herhangi bir bağımsız denetçi ile anlaşılmamasından doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumludur.
  - Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda Türk Ticaret Kanunun 562. maddesinin 12. bendi şirket yönetim kurulu üyeleri adli para cezası ile cezalandırılır.

 • Firmalar sadece yasal zorunluluk nedeniyle yıllık rutin bağımsız denetim yaptırmazlar. Yurt içinden veya dışından fon sağlamak için firmalar bağımsız denetime ihtiyaç duyabilirler. Çünkü kredi verenler kredi vermek için firmaların bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını talep ederler.

  Şirket birleşmelerinde ya da satın almalarında, sağlıklı karar verebilmek için, birleşen ya da satın alınan şirketin mali tablolarının bağımsız denetimden geçmesi istenir.

  Halka arzlarda halka arz edilecek firmanın mali tablolarının bağımsız denetimi yapılır.

  Bunların dışında; ortaklara, yatırımcılara ya da yöneticilere mali tabloların tamamı, bir kısmı ya da bazı hesaplar hakkında bilgi vermek için özel amaçlı denetimler de yapılabilir.