2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2016/8549 tarih ve sayılı bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair kararda değişiklik yapılması hakkındaki kararı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu karara göre; 2016 yılında üst üste iki hesap dönemi boyunca aşağıda belirtilen üç kıstastan en az ikisini karşılayan firmalar bağımsız denetime tabi olacaktır.

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü TL

b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü TL

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü

Bu düzenlemeyle birlikte bağımsız denetime tabi olacak firma sayısı artacak ve bağımsız denetim daha fazla sayıda firma için önemli hale gelecektir. Firmaların mali tablolarını bağımsız denetime hazır hale getirmeleri gerekecek, bu durum piyasada halihazırda faaliyette bulunan bağımsız denetim firmalarının denetim ve danışmanlık iş yükünü arttıracaktır.