Organizasyon Şeması

VEKTÖR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ORGANİZASYON ŞEMASI
ORTAKLAR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NAMIK ÖZYILMAZ (SORUMLU DENETÇİ) - YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ORTAK)
GAZİ ÇOLAK (SORUMLU DENETÇİ) - YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ORTAK)
CEVDET YÜNTEM (SORUMLU DENETÇİ) - YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ORTAK)
ABUZER AKBIYIK (DENETÇİ) - YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ORTAK)
ONUR BOYNUKISA (MALİ MÜŞAVİR) - YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ORTAK)
DENETİM
a) Bağımsız Denetim TTK hükümlerine göre yapılan bağımsız denetim, İşlem denetimi, Özel denetimb) İç Denetim Firmaların iç denetim sistemlerinin kurulması Mevcut iç denetim sistemlerinin kalite güvence sistemi kapsamında incelenmesi
c) Sistem ve Süreç Denetimi Firmaların iç dış veri, iş akışı ve bilgi işlem sistemlerinin etkinliğinin denetimi
SORUMLU DENETÇİ:NAMIK ÖZYILMAZ
DENETÇİ: ZAHİDE ALTINIŞIK ÇOKYÜRÜYEN
DENETÇİ: ABUZER AKBIYIK
SORUMLU DENETÇİ:CEVDET YÜNTEM
SORUMLU DENETÇİ: GAZİ ÇOLAK
DENETÇİ: YÜCEL YILMAZ
DANIŞMANLIK
a) İnsan Kaynakları danışmanlık hizmetlerib) Strateji ve yönetim danışmanlık hizmetleri
c) Şirket yeniden yapılandırmalarıd) Sirket birleşmeleri ve satın almalar
e) UFRS'ye göre raporlamaf) Denetim Raporu düzenlenmesi de dahil tüm halka arz işlemleri sürecinde danışmanlık
g) Finansal risk yönetimih) Şirket değerlemeleri
i) Transfer fiyatlamasıj) Muhasebe ve mali işler yönetim hizmetleri
k) İş ve sosyal güvenlik hizmetleril) Yatırım Teşvik ve Hibeler>
MALİ MÜŞAVİR ONUR BOYNUKISA
EĞİTİM
a) Bağımsız denetimb) İç denetim
c) Sistem ve süreç denetimid) Hukuk
e) Vergif) İnsan kaynakları
g) Muhasebeh) Finansal analiz
i) Risk yönetimij) Yatırım Teşvik ve Hibeler
DENETÇİ ABUZER AKBIYIK
HUKUK
a) Ticaret hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlıkb) Vergi ihtilaflarının çözülmesi ve vergiyle ilgili diğer konular
SORUMLU AVUKAT: GÜLŞEN YAĞCI
OPERASYON - SEKRETERYA