ŞİRKETİMİZ BAĞIMSIZ DENETÇİLERİ HİLE DENETİMİ EĞİTİMİNE KATILDI

Vektör Bağımsız Denetçileri, KGK Sürekli Eğitim kapsamında, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşaviler Odasınca düzenlenen Hile Denetçiliği Eğitimine katıldı.

07-08 Eylül 2018 tarihlerinde ASMMMO toplantı salonunda düzenlenen 14 saatlik eğitime, Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi Bağımsız Denetçilerinden Namık Özyılmaz, Cevdet Yüntem, Gazi Çolak, Zahide Altınışık, Mehmet Okkalı, Zeki Filiz ve Abuzer Akbıyık katıldı.

Akademisyen, SMMM ve CRMA Dr. A Engin Ergüden tarafından verilen Hile Denetçiliği eğitimi kapsamında, genel olarak hile eylemi, hile soruşturması ve denetimin yürütülmesi, hilenin ortaya çıkarılması ve çalışanların yaptıkları hile türleri üzerinde durularak, hileli finansal raporlamanın önlenmesi, suistimallerin tespit ve değerlendi1rilmesi üzerine bilgiler verildi. Finansal rapor hilesi yaparak yatırımcıları, çalışanları, ortaklarını dolandıran ve basında uzun süre yer alan Türkiye’deki ve dünyadaki firmalardan bahsedildi. Çok verimli geçen ve katılımcıların da örneklerle katkıda bulundukları eğitim, hile denetim raporlarından örnekler verilmesiyle son buldu.